Kron
She's got this

  • Type of campaign: Advertising
  • Website: kron.no

Kjære oljefondet, dere har tidligere tatt et oppgjør med kull og tobakk. Vi håper dere igjen vil gå foran som et godt eksempel, for hele den kommende generasjon.